لیست قیمت دوره های آموزش غواصی CMAS

نام دوره

تعداد جلسات عملی

تعداد ساعات تئوری 

   شرح دوره آموزش غواصی 

قیمت 

روز مورد نیاز

دوره یک ستاره CMAS

۴-۶

۴-۶

غواصی تا عمق ۱۸ متر شامل تجهیزات ، گواهینامه و غواصی ها  

1850000

3

دوره دوستاره CMAS

25 

۱۰-۱۵

با مهارت های غواصی عمیق ، جهت یابی ، غواصی شب و دید محدود ،‌شناوری حرفه ای و آشنایی با لوازم غواصی تا عمق ۳۰ متر

5500000

5

دوره سه ستاره 

۳۰-۴۰

۲۰-۲۵

مانور های سطحی و عمق مربوط به امداد و نجات در   آشنایی با آب هوا ،‌آشنایی با ناوبری و... غواصی

7500000

2