کارد غواصی - چاقوی غواصی

این وسیله یکی از کارآمدترین اسباب در هنگام غواصی اسکوبا است چون این وسیله موارد استفاده متعددی دارد ودر مواقع بحرانی نیز کاربرد مفیدی خواهد داشت. این وسیله همچنین می‌تواند برای علامت دادن با ضربه زدن تیغه روی تانک بکار برده شود. چاقوها معمولاً روی بخش داخلی ساق پا یا روی بخش فوقانی بازو حمل میشوند. چاقوها باید تنها در مواردی که واقعاً احتیاج است مورد استفاده قرار گیرند و بعد از استفاده باید با آب شیرین شسته شده، خشک شود و با روغن زنگ زدائی گردد.

  • فیلتر ها
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout