کامپیوتر غواصی - دایو کامپیوتر

کامپیوتر های غواصی عموما برای اندازه گیری زمان و عمق یک غواصی به کار می روند به طوری که یک پروفایل از صعود امن را می توان محاسبه کرده و نمایش دهند. به طوری که خطر بیماری های برداشت فشار را از بین برده یا خیلی کم کند. امروزه مدل های متنوعی از کامپیوتر های غواصی در دسترس است

  • فیلتر ها
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Suunto-CB---One-3800

گیج نشان دهند فشار هوای سیلند ساخت شرکت سانتو و دارای یکسال ضمانت