آموزش غواصی در زمستان و انتخاب لباس غواصی مناسب

آموزش غواصی در زمستان و انتخاب لباس غواصی مناسب

 زمستان در حال آمدن است و برخی نگران غواصی در زمستان هستند اما برخی از غواصان در ایران آموزش غواصی در زمستان را در ایران ترجیه میدهند در زمستان در خلیج فارس آب نسبتا دمای مناسبی برای غواصی دارد و از طرفی دید افقی آب نیز بهتر است .

برای انتخاب پوشش مناسب برای غواصی در فصول مختلف میتوانید از جدول زیر پیروی کنید.

 

 

 

برای غواصی در عمق بهتر است از لباس های غواصی گرم تر استفاده شود به این دلیل که هر چه عمق بیشتر میشود دمای آب نیز سرد تر شده و ممکن است منجر به از دست رفتن دمای بدن شده و غواص را به بیماری سرما زدگی دچار کند.

مربیان باید بدانند برای آموزش غواصی در زمستان حتما پوشش مناسب را برای دانش آموزان غواصی خود انتخاب کرده تا از بروز حوادث جلوگیری نمایند.

به دلیل سرمای آب و هوا در برخی از کشور ها فقط از لباس های خشک برای غواصی استفاده میشود. لباسهای خشک علاوه بر حفظ دمای بدن به عنوان یک ابزار کمکی در کنترل شناوری نیز عمل میکنند

آموزش غواصی