آموزش غواصی واکتشاف ناشناخته ها

شما راجع به آموزش غواصی و گذراندن دوره های غواصی چه میدانید ؟ آموزش غواصی امروزه جز سوالاتی است که در ذهت بسیاری از مردم وجود دارد. این که چطور میتوان دوره های آموزش غواصی را گذراند ،‌چقدر یک دوره آموزش غواصی زمان میبرد و چه مزیت هایی دارد.

برای شروع گذراندن یک دوره آموزش غواصی ابتدا باید از دوره اپن واتر یا یک ستاره شروع کرد در ابن دوره مقدمات اولیه غواصی را می آموزید و میتوانید تا عمق ۱۸ متر غواصی کنید.

در شروع با آموزش غواصی استخری شروع و با عمیق ترین غواصی به اتمام میرسد مدت زمان این دوره هم نیز بین ۳ تا ۵ روز است 

دوره های دیکر نیز به صورت تخصصی و با انتخاب مسیر غواصی بعد از این دوره قابلیت انتخاب داشته و غواصی میتواند دوره آموزش غواصی خود را انتخاب کند.

 

 

شما راجع به آموزش غواصی و گذراندن دوره های غواصی چه میدانید ؟ آموزش غواصی امروزه جز سوالاتی است که در ذهت بسیاری از مردم وجود دارد. این که چطور میتوان دوره های آموزش غواصی را گذراند ،‌چقدر یک دوره آموزش غواصی زمان میبرد و چه مزیت هایی دارد.

برای شروع گذراندن یک دوره آموزش غواصی ابتدا باید از دوره اپن واتر یا یک ستاره شروع کرد در ابن دوره مقدمات اولیه غواصی را می آموزید و میتوانید تا عمق ۱۸ متر غواصی کنید.

در شروع با آموزش غواصی استخری شروع و با عمیق ترین غواصی به اتمام میرسد مدت زمان این دوره هم نیز بین ۳ تا ۵ روز است 

دوره های دیکر نیز به صورت تخصصی و با انتخاب مسیر غواصی بعد از این دوره قابلیت انتخاب داشته و غواصی میتواند دوره آموزش غواصی خود را انتخاب کند.